RenéRené Rédeky

tel.: +421 940 147 047

mail.: rene@redeky.com


IČO: 41477677

IČ DPH: SK1072659027

Názov účtu: René Rédeky - RENER

Číslo účtu : 0178890194 / 0900

IBAN : SK12 0900 0000 0001 7889 0194

BIC SWIFT kód : GIBA SKBX